An Unbiased View of תגיש לי

התקדמות בטיפולי פוריות הגבר: חוקרים מבן־גוריון מצאו דרך לייצר תאי זרע

יקום איש צרורות בן אחותו של יוסי בן יועזר איש צרדה דהוה רכיב סוסיא בשבתא אזל קומי שריתא למצטלבא א"ל לר' יוסי: ראה את הסוס שמרכיב אותך אדונך, ותראה את הסוס שמרכיב אותי אדוני. א"ל: אם כן למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו. א"ל: עשה אדם רצונו יותר ממך? א"ל: אם כן לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו, נכנס בו הדבר כארס של עכנא, הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין, סקילה שרפה הרג וחנק. מה עשה הביא קורה ונעצה בארץ וקשר בה נימין והקיפה גדר ועשה מדורה לפניה ונעץ את החרב באמצע נתלה בקורה נפסקה נימא ונחנק קדמתו חרב ונהפך עליו גדר ונשרף. נתנמנם יוסי בן יועזר וראה מיטתו פורחת באויר. אמר אוי לשעה קלה קדמני זה לגן עדן. ע"כ.

הפסוק אומר בפרשת כי תצא בענין מצות השבת אבידה: "לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ". ואילו בפרשת משפטים משנה הפסוק ואומר: "כִּי תִפְגַּע שׁוֹר אֹיִבְךָ אוֹ חֲמֹרוֹ תֹּעֶה הָשֵׁב תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ". כלומר נזכר לשון "תועה" ואילו בפרשת כי תצא נאמר "נידחים".

אמר לה הח"ח: ובכל אופן, חש אני שמהדגים אלו נודף ריח רע, ספרי לי כיצד בדיוק קנית אותם.

חדשות אדלשטיין נגד איימן עודה: "ח"כ שמייצג ארגוני טרור ומסית, התביישתי"

והיא כבר לא שמה לב ופנתה לזה שצעד אחריי. ברם, אחד מצלמי העיתונות ניצל הזדמנות זו ותמונתי התפרסמה למחרת בעיתונו. click here תצלום מוצלח, אגב. מזל של שבריר שניה.

ונשאלת השאלה כיצד יצחק אבינו מבקש "מטעמים" הרי אנחנו יודעים שדרך הצדיקים להתנזר מתענוגי העולם, וכמו שתוספות אומרים במסכת כתובות דף קד.

טלוויזיה "המתחזים" בפרק "העיוורת" הוכיחה: חיים אתגר הוא היהלום של "קשת"

אלא מסופר על החזון איש, שכשלא אכל את הביצה שהרבנית הגישה לו, היתה הרבנית אומרת, אם תפתחו את הביצה תראו שיש דם בפנים.

מחסור בתקנים ורשימת המתנה להתמחות: הדיאטנים רעבים לעבודה

סערת האירוויזיון: איגוד השידור האירופי מזהיר מפני פיצול התאגיד

הישראלי שעיצב את מרכז הסטארט-אפים של לוקסמבורג: "לישראלים יש מוניטין טוב בתחום"

ענה לו המגיד כדרכו בקודש אמשול לך משל, בעל הבית אחד נע מחוץ לעיר וקנה שם מפוח, כשחזר לביתו הביא את המפוח למשרתת ואמר לה, שמפוח זה דבר פלא הוא, אם רצונך להגדיל את הלבה תפיחי במפוח הזה והאש תתלקח.

פוליטי - מדיני אדלשטיין נגד איימן עודה: "ח"כ שמייצג ארגוני טרור ומסית, התביישתי"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “An Unbiased View of תגיש לי”

Leave a Reply

Gravatar